Project Seine-Schelde

Binnenvaartschepen zullen in de toekomst nog verder in Frankrijk kunnen varen, tot zelfs in Parijs. Daar zorgt het project Seine-Schelde voor: de uitbouw van de Europese binnenvaartverbinding tussen het Seine- en het Scheldebekken.

Binnenvaartschepen zullen in de toekomst nog verder in Frankrijk kunnen varen, tot zelfs in Parijs. Daar zorgt het project Seine-Schelde voor: de uitbouw van de Europese binnenvaartverbinding tussen het Seine- en het Scheldebekken.

Momenteel kunnen enkel binnenschepen van 400 à 600 ton Parijs bereiken, via kleine, verouderde vaarwegen met tal van sluizen.

Tegen 2027 zal het traject tussen North Sea Port (Gent) en Deûlémont aan de Franse grens bevaarbaar zijn voor schepen tot 4.500 ton. Frankrijk zal op zijn beurt deze binnenwateren verder uitbouwen van aan de Franse grens in de richting van Parijs via Rijsel, Cambrai en Compiègne.

Ook North Sea Port zal daar wel bij varen. Het Seine-Scheldeproject zal van North Sea Port als het ware een volwaardige Seinehaven maken, een voorhaven van de Parijse regio en zijn 10 miljoen inwoners.-

Seine-Scheldeproject: Frans en Vlaams deel

Belgisch deel: 45 km op de Leie en 26 km rondom Gent (samen 71 km).

  • 4,5 meter waterdiepte
  • 3,5 meter diepgang
  • 3 lagen containers op een binnenschip 


Frans deel
: Seine Nord project. De bouw van een nieuw kanaal in Frankrijk, tussen Compiègne en Cambrai. 

  • 106 km lang
  • 4,5 meter waterdiepte
  • 3,5 meter diepgang van de binnenvaartschepen
  • 7 sluizen en 3 bruggen te bouwen