Spoor Vlissingen-Antwerpen

North Sea Port zet hard in op een betere ontsluiting van het havengebied via het spoor. De verbetering van het goederenvervoer van Vlissingen naar Antwerpen kan hiertoe bijdragen.

In de spoorverbinding uit Vlissingen kan ook een aftakking naar Antwerpen worden gemaakt. Daarmee kunnen we niet alleen een betere verbinding realiseren van Vlissingen naar Antwerpen, maar het helpt ons ook om de duurzame ambities van de modal shift verder waar te maken door het aandeel van vervoer per spoor tegen 2020 te verhogen naar 15 procent. North Sea Port is vragende partij om deze spoorverbinding – de zogenaamde Ve-Za-bocht - te realiseren.