Harmonie

Harmonie is een registratietool voor de binnenvaart. Het systeem is samen met BLN – Schuttevaer en binnenvaartschippers ontwikkeld. Het doel is om volledige en tijdige informatie over het verblijf van binnenvaartschippers te genereren, alsook het administratieproces voor schippers verminderen. .

Met de app wil North Sea Port zorgen voor juiste facturering en een efficiënter en betrouwbaarder afhandelingsproces voor schippers. 

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer weten over de Harmonie app? Neem dan contact op met de Havenkapiteinsdienst van North Sea Port