Havenafval

Verontreiniging van de zee is een wereldwijd probleem. Europese en nationale regelgeving heeft dan ook tot doel om het marine milieu te beschermen. Zeeland Seaports moet natuurlijk voldoen aan deze regelgeving. Bovendien heeft Zeeland Seaports zorg voor het milieu als één van haar kernverantwoordelijkheden benoemd.

Zeeland Seaports heeft haar afvalinzamelprocedure voor schepen eenvoudig, snel en voordelig ingericht. Hierdoor hopen wij dat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid afval in te leveren, zodat wij samen met u een bijdrage kunnen leveren aan een schone zee. Voor onze klanten betekent dit dat u afgezien van de vaste afvalbijdrage niets meer hoeft te betalen voor het inleveren van uw afval.

Hoe de afvalinzameling werkt kunt u lezen op de website van de afvalinzamelaar.

 Surf naar de website van Martens Cleaning voor meer informatie

Havenafvalbeheersplan
Daarnaast heeft Zeeland Seaports het Afvalbeheersplan samengesteld. Het doel van het plan is een indicatie te geven van de te verwachten afvalstromen, in de behoefte aan ontvangstvoorzieningen te voorzien, het beschrijven van de ontvangstvoorzieningen waarover de haven beschikt, het vastleggen van de procedures rondom de afgifte, het beschrijven van het financieringssysteem en het vormen van de basis voor informatieverstrekking aan bezoekende schepen

Klachtenformulier
Het klachtenformulier van IMO kunt u hieronder downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Havendienst van North Sea Port via tel. +31 115 647400 of via mail.

 Stuur een mail