Oefenen

Oefenen van de eigen beveiligingsplannen op de havenfaciliteiten is belangrijk en verplicht. Een leidraad voor oefenscenario’s is te vinden in het handboek 'Exercitium' (zie onderaan als bijlage).

Ieder kwartaal wordt een kwartaaloefening (“Drill”) gehouden, waarbij in de oefening onderdelen van het havenbeveiligingsplan aan de orde dienen te komen.

Eenmaal per jaar (met maximaal 18 maanden ertussen) dient een oefening met een meer integraal karakter* te worden gehouden (”Exercise’), waarbij een externe partij kan deelnemen.

* Bij een integrale oefening kan sprake kan zijn van een gezamenlijke deelname door o.a. PFSO's, de autoriteiten, PSO, SSO's, CSO's.

Melden ISPS/BHV oefeningen in Nederland

Wanneer bij een oefening de kans bestaat dat externe partijen, zoals hulpdiensten, een melding of assistentieverzoek van het bedrijf of van een oplettende burger kunnen ontvangen, is aan te raden om dit minimaal 24 uur voor aanvang van de oefening aan te melden. 

De aanvraag kan gestuurd worden aan de PSO via ISPS@northseaport.com.

Na de oefening dienen de gehouden oefeningen door de PFSO geadministreerd te worden in de MOBI webapplicatie.

Melden ISPS oefeningen in België

Meld jaaroefeningen vooraf per mail aan ISPS@northseaport.com. Rapporteer kwartaal- en jaaroefeningen achteraf per formulier aan ISPS@northseaport.com.