Containers

Het goederenvervoer via containers neemt wereldwijd steeds verder toe en zal in de toekomst een steeds belangrijkere rol spelen.

North Sea Port beschikt over faciliteiten voor het overslaan van containers. Mede dankzij de prima verbindingen per binnenvaart, spoor, kustvaart en over de weg vinden containers snel hun weg naar het achterland.