Investeren op grondgebied België

North Sea Port beschikt bedrijventerreinen over 660 hectare ruimte om te investeren. Een unieke locatie voor investeerders die op zoek zijn naar nieuwe, bouwklare havengebonden terreinen om er nieuwe activiteiten te ontwikkelen.

Het Kluizendok is voorzien van 400 hectare bedrijventerrein. Het aanpalende bedrijventerrein De Nest telt nog eens 160 hectare en het nabije bedrijventerrein Rieme-Noord is goed voor 100 hectare.

Multimodale ontsluiting

Het Kluizendok en de omliggende bedrijventerreinen zijn ontsloten via de weg, het spoor, de binnenvaart en de zeevaart.

De ontsluitingswegen komen uit op de oever van het Zeekanaal Gent-Terneuzen. De wegen sluiten ook aan op het kruispunt van de voornaamste Europese snelwegen: van noord naar zuid (E17) en van west naar oost (E40). Daarnaast leiden de sporen naar het Europese spoorwegnetwerk. Het Kluizendok is ideaal voor zeeschepen en bovendien komt de binnenvaart van hieruit terecht op het uitgebreide Europees netwerk van rivieren en kanalen. Zo kan een ruim achterland worden bediend waaronder Noord-Frankrijk en in de toekomst Parijs (via het toekomstige kanaal richting Parijs, het Seine-Nord project).

Kluizendok

Het Kluizendok is één van de grootste “greenfield”-terreinen in Europa: 80 hectare water en 400 hectare bedrijfsterreinen met flexibele perceelsgrenzen.

Er werd hiertoe een ‘Masterplan’ opgesteld specifiek voor het Kluizendok. Daarbij speelt het principe van het clusteren - bedrijven die elkaar wederzijds kunnen versterken, worden zoveel mogelijk samen gezet. Een sterke klemtoon ligt op de sector ‘logistiek en distributie’.

Het Masterplan Kluizendok toont hoe het Havenbedrijf de verdeling van de gronden heeft ingeschat. Daarbij speelt het principe van het clusteren: logistiek en distributie, bouw, recycling, voeding, biogebaseerde sector.

Er is een volledige industriële uitrusting: meer dan de helft van het terrein is volledig uitgerust met alle nutsvoorzieningen en wegen. De overige terreinen worden later gerealiseerd op basis van de behoeften van bedrijven die er zich komen vestigen.

Het dok beschikt over de nodige uitrusting voor de zeevaart en de binnenvaart. Rondom het dok komt er in totaal 16 kilometer spoor en ligt er een 7,6 kilometer lange weg.

Aan het Kluizendok zijn in totaal 4,82 kilometer kaaimuren gebouwd voor het aanleggen van schepen met een maximum diepgang van 12,50 meter. De kaaimuren hebben momenteel een waterdiepte van 13,50 meter, maar ze zijn uitgevoerd voor een waterdiepte tot 18 meter.

Realisatie: Havenbedrijf North Sea Port (grondgebied Gent en Evergem).

De Nest

Naast het Kluizendok ligt het bedrijventerrein De Nest. Deze private ontwikkeling van G2I (Ghent Industrial Investment) is 160 hectare groot en biedt ruimte aan zowel (inter)nationale, regionale als lokale bedrijven. De Nest is gedeeltelijk gelegen in Gent en in Evergem en opgedeeld in drie zones.

Realisatie: G2I (grondgebied Gent en Evergem)

Surf hier naar de website van G2I

Rieme-Noord

Naast het Kluizendok situeert zich ook het bedrijventerrein 'Rieme-Noord'.

  • Activiteiten: distributie en logistiek.
  • 100 hectare.
  • Ontsluiting via een weg naar de R4-West en het Kanaal Gent-Terneuzen.
  • Werken gestart in 2012.
  • Volledig gelegen op het grondgebied van Evergem.
  • Drogehavenzone dicht bij havenactiviteiten en multimodale verbindingen.

Realisatie: Havenbedrijf North Sea Port (70 hectare), het Vlaams Gewest (20 hectare) en gemeente Evergem (10 hectare).