Nieuws

Afronding realisatie Nieuwe Sluis Terneuzen in vierde kwartaal 2024

Gepubliceerd op wo 31 mei 2023
De realisatie van de Nieuwe Sluis Terneuzen wordt in het vierde kwartaal van 2024 afgerond. Dit werd door de bevoegde Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat per Kamerbrief bekendgemaakt. Het eerste schip vaart eind 2024 door de Nieuwe Sluis.

Dat de afronding van de realisatiefase later is dan het voorziene moment van eind 2023 komt door meerdere factoren. De belangrijkste waren:

  • Corona-maatregelen: deze maatregelen leidden tot een aangepaste werkwijze, waardoor er minder mensen tegelijk in de bouwputten konden werken. Daarnaast is vertraging opgelopen door verminderde inzet van personeel en bij het onderhoud van machines en materieel door de grensbeperkingen.
  • Vondsten van onbekende objecten in de ondergrond: hierbij gaat het met name om restanten van oude gebouwen en oude infrastructuur. Het verwijderen van deze objecten was op voorhand niet voorzien en zorgt daarmee voor vertraging in de uitvoering. Om verdere vertragingen te voorkomen, is in de tussentijd ingezet op extra onderzoek en preventief verwijderen van gevonden objecten.
  • Nieuwe regelgeving op het gebied van PFAS: als gevolg hiervan moest meer grond en baggerspecie dan voorzien boven de toetswaarden separaat worden ontgraven en afgevoerd naar een verwerkingslocatie.

Voortgang

De bouw van de Nieuwe Sluis vordert gestaag. De contouren van de sluis zijn steeds beter zichtbaar. Maar voordat de Nieuwe Sluis operationeel is, moeten er nog werkzaamheden gebeuren. Zo moet de sluis nog verder worden afgewerkt, en volgt een periode van intensief testen, oefenen, trainen en opleiden. Ook moeten de landtongen nog worden verwijderd, om de in- en uitvaart van de Nieuwe Sluis mogelijk te kunnen maken.

Kosten

De verdeling van de extra kosten zal worden besproken tussen Vlaanderen en Nederland.

Gevolgen voor de haven

Het uitstel van de realisatie van de Nieuwe Sluis naar het vierde kwartaal 2024 heeft voor North Sea Port deze gevolgen:

  • De hinder voor de scheepvaart en de bedrijven door de extra werkzaamheden duren 1 jaar langer.
  • Enkel de Westsluis is beschikbaar voor zeevaart, wat betekent dat 1 jaar langer het risico van de ‘muizenval’ bestaat: als de Westsluis uitvalt, kunnen er geen grote zeeschepen meer door het sluizencomplex richting de bedrijven in Terneuzen en Gent. En bovendien is er nog 1 jaar langer kans op congestie aan de sluizen.
  • De voorbereidingen van de proefvaarten met de grotere zeeschepen naar de Massagoedhaven, ArcelorMittal en het Kluizendok worden ook 1 jaar uitgesteld. Dit dient extra aandacht te hebben opdat de Nieuwe Sluis en het Kanaal Gent-Terneuzen optimaal kunnen benut worden.

Op de website van de Tweede Kamer kun je de Kamerbrief lezen.

Beeld: Project Nieuwe Sluis Terneuzen