Nieuws

Belgisch-Nederlands akkoord over grensoverschrijdend vervoer en permanente opslag van CO2: een belangrijke eerste stap voor North Sea Port

Gepubliceerd op vr 23 jun 2023
Donderdag 22 juni maakten België en Nederland bekend hoe het vervoer en de opslag van CO2 tussen België en Nederland kan verlopen. Deze eerste stap is belangrijk om de industrie in North Sea Port tegen 2030 de CO2-uitstoot met de helft te doen verminderen en tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

België en Nederland ondertekenden een ‘Memorandum of Understanding’ over het afvangen, transporteren en opslaan van kooldioxide (CO2) die afkomstig zijn van industriële processen en energiecentrales die gebruikmaken van fossiele brandstoffen. Dit proces begint met het afvangen van de CO2-uitstoot, waarna het op een veilige manier wordt getransporteerd naar geschikte opslagplaatsen, zoals diepe ondergrondse formaties of lege olie- en gasvelden. Daar wordt de CO2 permanent opgeslagen, waardoor het niet in de atmosfeer terechtkomt en bijdraagt aan het broeikaseffect. Een belangrijke technologie om op korte termijn op grote schaal de CO2-uitstoot te reduceren. Naarmate elektrificatie, het gebruik van duurzame waterstof en het hergebruik van CO2 toeneemt, zal permanente opslag van CO2 minder nodig zijn.

Transport naar lege gasvelden in de Noordzee

Om deze CO2 op te slaan kunnen lege gasvelden in de Noordzee worden gebruikt. Het grensoverschrijdende transport van CO2 moest nog wel worden geregeld. Overeenkomstig het ‘London Protocol’ wordt dit nu waargemaakt via een ‘Memorandum of Understanding’. Deze bilaterale akkoorden zetten de voorwaarden uiteen waaraan moet worden voldaan om dit transport tussen de twee landen toe te staan. De akkoorden benoemen tevens de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het afleveren van de noodzakelijke vergunningen voor het transport.

“In het havengebied zullen diverse partijen investeren in CO2-terminals en pijpleidinginfrastructuur.” – Daan Schalck, CEO North Sea Port

Daan Schalck, CEO North Sea Port: “De bilaterale akkoorden tussen België en Nederland laten toe dat de samenwerkingsprojecten in het grensoverschrijdende havengebied verder kunnen vorm krijgen. Bedrijven zullen al voor 2030 CO2 afvangen en opslaan in plaats van uit te stoten. In het havengebied zullen diverse partijen investeren in CO2-terminals en pijpleidinginfrastructuur. Transport via pijpleidingen is duidelijk de meest aantrekkelijke variant. Met deze akkoorden wordt nu een belangrijke eerste stap gezet om dergelijke infrastructuur over de grens heen te realiseren. North Sea Port staat klaar om de vervolgstap te zetten en deze grensoverschrijdende samenwerking mee vorm te geven. Op die manier komen de realisatie van een klimaatneutrale haven en het behalen van de Europese klimaatdoelstellingen weer dichterbij.”

Nederlands staatsbezoek aan België 

De ondertekening van het Memorandum of Understanding over de praktische regeling voor het vervoer en opslag van CO2 vond plaats in het kader van het Nederlandse Staatsbezoek aan België van 20 tot en met 22 juni. Het waren de Belgisch minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne, Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir, Waals minister van Klimaat en Energie Philippe Henry en Nederlands minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens die hun handtekening onder de akkoorden zetten.