Nieuws

Betere beveiliging van de Bijleveldhaven in Vlissingen

Gepubliceerd op do 19 okt 2023
De komende jaren wordt in North Sea Port de beveiliging van de Bijleveldhaven flink opgeschroefd. De nieuwe stichting Veilige Zeehavens Zeeland treft voorbereidingen voor het plaatsen van slimme hekwerken, integraal cameratoezicht en biometrische toegangscontrole in Vlissingen.

In de stichting werken gemeenten Vlissingen en Borsele en havenbedrijf North Sea Port samen met ondernemers aan beveiliging van het havengebied. De stichting voert concrete projecten uit en ontwikkelt visie en beleid op het gebied van beveiliging van de haven. Om te beginnen wordt ingezet op beveiliging van de Bijleveldhaven in Vlissingen. Op termijn richt de stichting zich op het hele havengebied en op samenwerking met alle ondernemers in het gebied.

Bijleveldhaven

Er komt een ‘slim hekwerk’ dat voor een deel bestaat uit een fysiek hekwerk met bewegingsdetectie en voor een deel uit een cameranetwerk. De eerste stap is de aanbesteding van de voorbereidende werkzaamheden en het plaatsen van fysieke hekwerken. Deze werkzaamheden starten volgend jaar en in 2025 is het slimme hekwerk af. De ondernemers in het gebied worden betrokken bij de ontwikkelingen. Stichting Veilige Zeehavens Zeeland organiseert hiervoor een informatiebijeenkomst voor bedrijven voordat de werkzaamheden starten.

Slimme hekwerken, integraal cameratoezicht en biometrische toegangscontrole verhogen de beveiliging

Ook gaat de stichting aan de slag met andere maatregelen die criminaliteit in de havens tegengaan. Integraal cameratoezicht en biometrische toegangscontrole zijn hier voorbeelden van. Dit laatste is toegangscontrole op basis van bijvoorbeeld vingerafdruk of irisscan. De maatregelen worden de komende jaren gefaseerd ingevoerd.

Wie er niets te zoeken heeft komt er niet zomaar in

Burgemeester Van den Tillaar van Vlissingen is voorzitter van de stichting: “Onze haven is een economisch knooppunt en we zijn trots op onze bedrijven. Om de economische vitaliteit te bewaken moeten we criminelen weren die onze infrastructuren misbruiken voor illegale praktijken. Wie in onze haven onderneemt of werkt, moet dit ongehinderd en veilig kunnen doen. Maar wie er niets te zoeken heeft, komt er niet zomaar in. Door samen maatregelen te nemen en te onderhouden staan we sterk.”

Mainport Zeehavens Zeeland - West-Brabant

De oprichting van de stichting en het uitvoeren van fysieke beveiligingsmaatregelen is onderdeel van het Mainportprogramma Zeeland – West-Brabant. De gemeenten Vlissingen, Borsele, Terneuzen en Moerdijk, Politie, Openbaar Ministerie, Douane, Koninklijke Marechaussee, Belastingdienst en de havenbedrijven North Sea Port en Port of Moerdijk bundelen hierin hun krachten. Dit maakt de zeehavens weerbaar tegen ondermijnende criminaliteit én pakt criminelen aan, zodat het hier veilig werken en goed ondernemen is.