Nieuws

Europese economie en geopolitiek blijven goederenoverslag North Sea Port parten spelen

Gepubliceerd op do 26 okt 2023
Gedurende de eerste negen maanden van dit jaar boekten de bedrijven in North Sea Port een goederenoverslag via zeevaart van 49,6 miljoen ton. Dit is een daling van 11,6% ten opzichte van dezelfde periode in 2022.

De daling betreft 6,5 miljoen ton minder overslag dan in dezelfde periode in 2022. De grootste daling is te noteren bij de massagoederen. Vloeibare bulk (nafta, diesel en biodiesel) daalt met 15,2% en komt uit op 11,2 miljoen ton. Droge bulk (vaste brandstoffen zoals kolen, ertsen, landbouwproducten en bouwmaterialen) boekt 12,7% minder overslag en komt op 26,7 miljoen ton.

Daarnaast gaat ook de containeroverslag achteruit (-7,8%) en komt op 1,6 miljoen ton. Stukgoed (breakbulk) neemt met 5,4% af tot 7,3 miljoen ton. Ro/ro (rollend materieel) blijft status quo op 2,8 miljoen ton.

In twee soorten goederen is een opvallende positieve trend te zien. Gedurende de eerste drie kwartelen van dit jaar werden er meer voedingsproducten behandeld (+9% of +0,3 miljoen ton) en de overslag van producten van de metaalindustrie blijft op het gelijke niveau.

De daling in de goederenoverslag via zeevaart laat zich voornamelijk zien bij de import (-13,1% ofwel 5,3 miljoen ton minder). Bij de export is de daling kleiner (-7,7%, ofwel 1,2 miljoen ton minder). De verhouding import-export is 71% - 29%.

De goederenoverslag via binnenvaart bedraagt 46,8 miljoen ton, wat een kleine daling van 3,8% is (-1,9 miljoen ton) ten opzichte van dezelfde periode in 2022. De overslag via binnenvaart houdt beter stand dan die via zeevaart.

Daling blijft op hetzelfde niveau

Het jaar 2022 was het beste jaar ooit voor North Sea Port. Gezien de wereldwijde afgenomen vraag, energieprijzen en geopolitieke spanningen in Europa en het Midden-Oosten is het niet verwonderlijk dat de overslag dit jaar daalt. De daling manifesteerde zich reeds gedurende de eerste zes maanden maar blijft zich met ruim 11% in min nog steeds op hetzelfde niveau verderzetten. De voorraden in de haven werden weliswaar tot aan de zomer maximaal gevuld, maar sinds het derde kwartaal is de vraag gedaald. Dit is te zien in onder meer de staalindustrie, logistiek en (petro)chemie, en de autosector. Het is dan ook afwachten wat de komende maanden zal geven.