Nieuws

Gentse Meulestedebrug afgesloten voor alle verkeer van woensdag 20 tot 28 september

Gepubliceerd op ma 18 sep 2023
Na twee jaar werkzaamheden komt er een bijzondere fase aan voor Meulestedebrug. Tussen woensdag 20 en donderdag 28 september wordt de noordelijke brughelft van de nieuwe brug geplaatst. De brug is gedurende deze week wel voor alle (!) verkeer afgesloten. Er wordt 24/7 gewerkt.

UPDATE vrijdag 22/09: Omwille van de ongustige weersomstandigheden is er langer hinder voor het weg- en scheepvaartverkeer., tot donderdag 28 september 20 uur (in plaats van woensdagochtend).
Meer info vind je op de website van de VLaamse Waterweg.

De installatie van de staalconstructie en de mechanische en hydraulische componenten van de noordelijke brughelft gebeurt van woensdag 20 september om 5 uur 's ochtends tot donderdag 28 september 20 uur. De noordelijke brughelft zal wellicht in gebruik worden genomen in het voorjaar van 2024. De werkzaamheden verlopen nog steeds volgens schema, laat de opdrachtgever, De Vlaamse Waterweg, weten.

Geen verkeer mogelijk

Tijdens deze werkzaamheden zal er 24/7 gewerkt worden om de verstoring tot een minimum te beperken. Gedurende deze periode zal de huidige Meulestedebrug afgesloten zijn voor alle verkeer. Auto- en vrachtverkeer volgt een omleidingsroute via de R4. Ook het scheepvaartverkeer is dan volledig gestremd.

Dubbele veerdienst in Langerbrugge

De frequentie van de veerdienst Langerbrugge wordt in deze week tussen 7 uur en 19 uur verdubbeld. Tijdens deze week wordt meteen ook het kruispunt aan de aanpalende New Orleanstraat en de Meeuwstraat afgewerkt met het oog op minder verkeershinder en meer verkeersveiligheid tijdens de werken en in de toekomst.

Cruciale verbinding tussenbeide oevers

Meulestedebrug is een belangrijke verbindingin het havengebied van North Sea Port: ze ligt in het zuiden van het havengebied en dus aan de noordrand van de stad Gent. Het is één van de weinige verbindingen tussen beide oevers, tussen de R4-West en R4-Oost.

De huidige beweegbare brug over het Kanaal Gent-Terneuzen is de afgelopen 65 jaar door het toenemende verkeer langs de weg en via het water steeds intensiever gebruikt. En hierdoor tot op de draad versleten.

Twee bruggen, vijf rijstroken

De oude Meulestedebrug wordt vervangen door een nieuwe, geheel witte, beweegbare brug met 5 rijstroken en een doorvaartbreedte van 20 meter. De brug zal bestaan uit twee afzonderlijk beweegbare brugdelen. Op de noordelijke brughelft – die nu wordt geplaatst - komen drie rijstroken, op de zuidelijke twee. Bij onderhoud of herstellingen aan één brughelft kan het verkeer dus steeds in beide richtingen blijven rijden. De nieuwe brug zal bijna drie keer zo breed zijn als de huidige.
Fietsers en voetgangers zullen op de rechteroever (Meulestedekaai) onder de brug door kunnen.
De Vlaamse Waterweg zal de brug vanop afstand bedienen vanuit een verkeerscentrale aan de binnenvaartsluis van Evergem.

Door het verbreden van de brug dient ook de omgeving heringericht te worden: de wegen, rioleringsstelsel en de kademuren. Dit maakt dat de werken heel ingrijpend zijn, en op een kleine ruimte moeten worden uitgevoerd. De werkzaamheden nemen dan ook vijf jaar in beslag.

In ieder geval: moet je niet in de buurt zijn van Meulestedebrug dan blijf je daar tussen 20 en 27 september het best ver weg van.

Informatie en wegomleggingen

Informatie over de werkzaamheden en wegomleggingen voor alle verkeer vind je terug op www.meulestedebrug.be of www.gentopweg.be

Beeld werken Meulestedebrug: De Vlaamse Waterweg