Nieuws

Goederenoverslag in North Sea Port daalt voor het eerst sinds twee jaar - cijfers eerste kwartaal van 2023

Gepubliceerd op do 20 apr 2023
De goederenoverslag via zeevaart in North Sea Port nam in het eerste kwartaal van 2023 met 4% af door een daling bij vooral de vloeibare bulkgoederen. Dit is de eerste daling sinds ruim twee jaar. De EU-sancties tegen Rusland laten zich in de overslag steeds verder voelen.

In het eerste kwartaal van 2023 boekten de bedrijven in North Sea Port 17 miljoen ton goederenoverslag via zeevaart. In vergelijking met dezelfde periode in 2022 is dit een daling van 4%. Deze daling is enerzijds opmerkelijk want sinds het derde kwartaal van 2020 - het dieptepunt van de covidcrisis – bleef de maritieme goederenoverslag kwartaal na kwartaal stijgen met het absolute recordjaar van 2022 tot gevolg. Anderzijds werd in de tweede helft van dit recordjaar duidelijk dat deze groei niet zou aanhouden. Sinds het begin van dit jaar was de verwachting dan ook dat de goederenoverslag naar 5 tot 6 miljoen ton per maand zou normaliseren. De goederenoverslag via zeevaart voor het eerste kwartaal ligt in lijn met deze verwachting.

Droge bulk houdt stand, vloeibare bulk daalt

In het eerste kwartaal van 2023 kende de overslag van droge bulk via zeevaart een kleine toename, andere segmenten kenden minder overslag waardoor na het sterkste jaar 2022 een trendbreuk is ingezet.

De overslag van droge bulk kent een kleine stijging (+1%) en bedraagt 9,5 miljoen ton. De oliehoudende zaden en de ertsen nemen toe, de overslag van steenkool, gips, meststoffen, cement en schroot nemen af.

Met name de daling van vloeibare bulk (-13,9%) zorgt voor de lagere kwartaalcijfers en komt uit op 3,6 miljoen ton. De daling is te zien bij de vloeibare petroleumproducten en de chemische basisproducten.

De containeroverslag neemt af (-5,7%) en telt 0,5 miljoen ton. Het gaat hier om een verzameling van goederen. De overslag van groenten en fruit per container neemt echter wel toe.

Stukgoed daalt licht (-4,1%) tot 2,5 miljoen ton goederen. Het gaat over een daling van staal en een lichte daling van groenten en fruit in breakbulk.

Ro/ro neemt af (-8,5%) tot 0,9 miljoen ton. 

Ook trendbreuk voor binnenvaart

De totale overslag via binnenvaart in het eerste kwartaal van 2023 bedraagt 15,3 miljoen ton, een daling van 6,7%. Deze dip is voornamelijk op te tekenen in de overslag van droge bulkgoederen. Net zoals bij de overslag via zeevaart is ook dit kwartaal voor binnenvaart een trendbreuk sinds de stijgende goederenoverslag die aanving eind 2020.

Gevolgen oorlog Rusland-Oekraïne merkbaar

Geopolitieke omstandigheden laten zich in dit eerste kwartaal in 2023 nu wel duidelijk zien. Rusland is na dit eerste kwartaal de 7de handelspartner geworden. Met een totale overslag van 0,9 miljoen ton goederen kent het een terugval met bijna de helft. Voor de oorlog stond Rusland nog op nummer één. Deze daling wordt opgevangen door extra overslag uit voornamelijk Australië.

In het eerste kwartaal van vorig jaar waren de gevolgen van de oorlog voor de handel met Oekraïne ook nog niet zichtbaar. In het eerste kwartaal van dit jaar is dat met een terugval van bijna een vijfde echter wel het geval. Deze overslag is nog wel goed voor bijna 300.000 ton.

Opmerkelijk is dat Polen met een groei van 184% naar 0,5 miljoen ton intussen de 15e handelspartner is. Dit bevestigt dat granen uit Oekraïne ook via landen als Polen over het water naar West-Europa komen. Bij Roemenië doet zich hetzelfde fenomeen voor: een stijging van de overslag met 144%. In absolute cijfers blijft dit eerder beperkt tot 0,1 miljoen ton.

Slotsom en vooruitblik

De goederenoverslag tijdens het eerste kwartaal van 2023 toont een dip ten opzichte van dezelfde periode in het sterkste jaar 2022 ooit. Via zeevaart is dit vooral merkbaar bij de daling van de overslag van vloeibare bulk, bij binnenvaart voornamelijk bij droge bulkgoederen. De verwachting is dat de goederenoverslag via zeevaart de komende periode tussen de 5 tot 6 miljoen ton per maand ligt. Daarnaast is de verwachting dat de handel met Rusland en Oekraïne verder afneemt.