Nieuws

Nieuwe Europese verordening over gegevensuitwisseling in transport en logistiek belangt ook bedrijven North Sea Port aan – schrijf in voor de infosessie

Gepubliceerd op vr 31 mrt 2023
North Sea Port sleutelt samen met partners aan het stroomlijnen van de uitwisseling van gegevens in transport en logistiek. Europa komt met een nieuwe verordening die een impact zal hebben op economische operatoren met logistieke activiteiten. Op dinsdag 18 april vindt een infosessie plaats.

Digitalisering is ook in transport en logistiek een onmisbare hefboom geworden om alles vlot en veilig te laten verlopen. Europa timmert mee aan die weg met de eFTI-verordening. eFTI staat voor ‘Electronic Freight Transport Information’. Die nieuwe regelgeving inzake elektronische informatie over goederenvervoer wordt in augustus 2025 definitief van kracht, maar de ‘inloopperiode’ start reeds een jaar vroeger.

“Once only” voor uitwisseling gegevens

Geen goederenstroom zonder gegevensstroom. Het komt er op aan beide even vloeiend te laten verlopen, liefst zonder dat bij elke stap in het transport de nodige data nog maar eens moeten worden ingetikt. Digitalisering is daar het beste middel voor.

De Europese verordening hanteert het “once only”-principe als uitgangspunt bij de uitwisseling van gegevens tussen bedrijven en overheden. Dit betekent dat economische spelers data over goederen en vervoer “slechts eenmaal” zullen moeten invoeren bij hun elektronische communicatie met openbare diensten zoals douane en havens. Die gegevens ‘volgen’ dan de goederen bij elke etappe in de administratieve afwikkeling van het transport.

Bedrijven zullen er ook voor kunnen kiezen om uitsluitend langs elektronische weg te werken voor het aanleveren van alle wettelijk verplichte informatie over transport en logistiek, wat de gekozen transportmodus ook is. Dat biedt kansen voor die bedrijven om het hele proces nog efficiënter, veiliger en slimmer te organiseren.

Ook North Sea Port moet dan klaar staan om alles via een gecertificeerd platform digitaal te ontvangen en met de afgesproken data sets te verwerken.

Cargo Community System

Als grote zeehaven en logistieke draaischijf staat North Sea Port mee voorop in dat streven. Digitaliseren en het opzetten van data communities, dit vormt één van de acht hoofdprogramma’s in het Strategisch plan ‘Connect 2025’. North Sea Port wil ook daar zijn rol als regisseur en connector tussen de spelers in de logistieke keten voluit spelen.

De haven is zo in België al langer actief lid van Cargo Community System. CCS is een havenoverschrijdend samenwerkings- en overlegplatform waarin alle betrokken publieke en private partners samen naar werkbare oplossingen zoeken en de nodige netwerken opzetten.

Infomoment op dinsdag 18 april: schrijf nu in

Maar hoe gaat eFTI, de ‘Electronic Freight Transport Information’, in zijn werk en hoe kunnen bedrijven er het meeste uit halen? Daarvoor organiseert CCS op dinsdag 18 april in Antwerpen een infomoment over de mogelijkheden en voordelen van eFTI (13 tot 17 uur). De infosessie is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt.

Hier vind je het hele programma en de mogelijkheid tot inschrijven.