Nieuws

Fluxys, North Sea Port en ArcelorMittal ontvangen EU-financiering voor Ghent Carbon Hub: een CO2-terminal en CO2-leidingennetwerk als belangrijke stap voor een koolstofvrij België

Gepubliceerd op vr 9 dec 2022
Op 8 december 2022 heeft de Europese Commissie aangekondigd dat ze Fluxys Belgium, North Sea Port en ArcelorMittal Belgium 9,6 miljoen euro zal toekennen voor het onderzoek naar een CO2-terminal in Gent gecombineerd met een CO2-leidingennetwerk naar Wallonië.

Het opzet is om onder de naam ‘Ghent Carbon Hub’ een open toegankelijke infrastructuur te realiseren. Die omvat een opslag- en vloeibaarmakingsterminal voor CO2 in Gent en een CO2-leidingennetwerk. Het vloeibare CO2 wordt dan aan boord van schepen geladen voor verdere permanente opslag op zee. Ghent Carbon Hub zal de capaciteit hebben om jaarlijks 6 miljoen ton CO2 te verwerken, wat overeenkomt met ongeveer 15% van de industriële CO2-uitstoot in België.
In het kader van de uitbouw van de Belgische CO2-infrastructuur, en mede ondersteund door de subsidie van de Europese Commissie, ontwikkelt Fluxys een verbinding tussen Bergen en Gent om exportmogelijkheden te bieden aan de bedrijven in Wallonië die CO2 leveren.

De EU-subsidie uit het financieringsprogramma ‘Connecting Europe Facility for Energy’ (CEF-E) voor de studie is een belangrijke stap naar de definitieve investeringsbeslissing die in 2025 wordt verwacht en de voorziene start van de realisatie in 2027.

North Sea Port als CO2-hub

Deze infrastructuur voor afvang, transport en opslag van koolstof is van groot belang voor CO2-intensieve industrieën om geen CO2-uitstoot meer te hebben, vooral in die sectoren met processen die inherent CO2-emissies genereren.

North Sea Port heeft een energie-intensieve industrie met een aanzienlijke CO2-voetafdruk. De haven werkt samen met de bedrijven aan een vermindering van de CO2-uitstoot. Als eerste stap wordt de afvang en opslag van CO2 vergroot (Carbon Capture and Storage - CCS). De benodigde infrastructuur moet worden ontwikkeld om de ‘Carbon Capture Utilisation and Storage’-activiteiten (CCUS) binnen North Sea Port verder te ontwikkelen en op te schalen en zo de positie van de haven als CCUS-hub te bevestigen. In dat perspectief is de open-access CO2-terminal van Ghent Carbon Hub een cruciale bouwsteen in de transitie naar een toekomstbestendige industrie en een klimaatneutrale haven tegen 2050.

ArcelorMittal Belgium wil in het bijzonder verschillende decarbonisatie-initiatieven ontwikkelen. Naast de voortdurende verbeteringen inzake energie-efficiëntie, worden er twee routes ontwikkeld om de staalproductie koolstofarm te maken: Smart Carbon en Innovative-DRI. Beide routes zullen bijdragen tot het traject naar koolstofneutrale staalproductie. De Smart Carbon-route maakt het mogelijk om technologieën voor koolstofafvang en -hergebruik (CCU) of opslag (CCS) te integreren.

Daan Schalck, CEO North Sea Port: “We zijn zeer verheugd dat de Europese Commissie de studies ondersteunt voor het multimodale CO2-infrastructuurproject dat we samen met Fluxys en ArcelorMittal Belgium ontwikkelen.”

CO2 exporteren en hergebruiken

Het project zal een beroep kunnen doen op de ruime ervaring van Fluxys in zowel pijpleidingtransport als terminalactiviteiten. Via CO2-leidingen wil Fluxys bij de bedrijven CO2 afvangen en veilig transporteren naar ofwel een exportinstallatie waar het vloeibaar wordt gemaakt en naar een opslaginstallatie wordt vervoerd, ofwel een plaats waar het wordt hergebruikt. Ghent Carbon Hub is een van de projecten waarbij Fluxys is betrokken om exitpunten aan te bieden van zijn CO2-backbone naar CO2-afzondering: Antwerp@C (10 miljoen ton per jaar) en offshore trunkline in Zeebrugge (20 tot 40 miljoen ton per jaar). Meerdere projecten zijn immers nodig om de Europese doelstellingen om geen CO2 uit te stoten te halen. Deze projecten en een robuust CO2-netwerk maken voldoende CO2-exportcapaciteit mogelijk voor bedrijven, niet alleen in België maar ook in omringende landen.

Pascal De Buck, CEO van Fluxys: “We zijn zeer verheugd met de Europese steun aan dit CO2-infrastructuurproject met ArcelorMittal Belgium en North Sea Port. Dit project past perfect in de nieuwe strategie van Fluxys inzake de uitbouw van infrastructuur voor CO2-transport, met onze ambitie om tegen 2030 transportcapaciteit tot 30 miljoen ton CO2 per jaar aan de markt aan te bieden. Samen met onze partners kijken wij ernaar uit om een goed functionerend multimodaal exportplatform voor CO2 te ontwikkelen dat zal bijdragen tot een efficiënte decarbonisatie van de Belgische industrie.

Manfred Van Vlierberghe, CEO van ArcelorMittal Belgium: “ArcelorMittal Belgium wil tegen 2030 de CO2-uitstoot met 35 % verminderen ten opzichte van 2018, en heeft de ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. De combinatie van een nieuwe ‘Direct Reduced Iron’-fabriek (DRI) naast een duurzame, ultramoderne hoogoven maakt het mogelijk om unieke synergiën te creëren in de roadmap van ArcelorMittal Belgium naar klimaatneutrale staalproductie. Daarnaast focust ArcelorMittal Belgium op CCS, waar Ghent Carbon Hub een essentiële bouwsteen is in de volledige CO2-waardeketen van afvang tot afzondering. Samen met Fluxys en North Sea Port ontwikkelen we deze oplossing om onze ambitieuze klimaatdoelstellingen te realiseren.

Daan Schalck, CEO van North Sea Port: “Het industriële cluster in North Sea Port is verantwoordelijk voor een grote CO2-voetafdruk en het is tijd om te evolueren naar een klimaatneutrale economie. Ghent Carbon Hub heeft de sleutel in handen om deze verschuiving naar koolstofneutraliteit te benutten en een volwaardig ‘Carbon Capture Utilisation and Storage’-ecosysteem (CCUS) te creëren in North Sea Port. We zijn dan ook zeer verheugd dat de Europese Commissie de studies ondersteunt voor het multimodale CO2-infrastructuurproject dat we samen met Fluxys en ArcelorMittal Belgium ontwikkelen.