Nieuws

North Sea Port haalt opnieuw Europees milieucertificaat binnen

Gepubliceerd op wo 1 mrt 2023
Op woensdag 1 maart mocht North Sea Port nogmaals het milieucertificaat van de Europese havenvereniging ESPO in ontvangst nemen. North Sea Port blijft inzetten op duurzame haveninfrastructuur, minder uitstoot en natuurontwikkeling.

North Sea Port is nog steeds de eerste grensoverschrijdende haven die het Europese milieulabel, het PERS-certificaat, behaalt. “Zo’n milieubeheersysteem opzetten over een landsgrens heen, Nederland en België/Vlaanderen, is toch geen sinecure”, aldus Daan Schalck, CEO van North Sea Port. “Maar we zijn fier dat we het certificaat voor de tweede maal in de trofeeënkast kunnen zetten.”

Duurzaam bouwen, uitstoot verminderen en biodiversiteit

Meten en weten is één ding. Het blijven streven naar een beter milieu in het grensoverschrijdend havengebied, is nog wat anders en dat vraagt permanent aandacht. Daarbij wordt er ingezet op zowel de bouw van infrastructuur als op de vermindering van de uitstoot van zee- en binnenvaartschepen en de uitbreiding van biodiversiteit op en rond de haven- en industrieterreinen. Enkele voorbeelden.

Voor de bouw van een brug over de spoorlijn aan het Kluizendok was de vermindering van de CO2-uitstoot een wezenlijk onderdeel bij de keuze van het ontwerp en de uitvoering ervan. Ook voor de bouw van een steiger voor riviercruises in Gent wordt van bij het ontwerp tot de uitvoering duurzaamheid in acht genomen. Bovendien wordt er walstroom voor binnenvaartschepen voorzien waardoor er voor de omgeving minder geluid, fijn stof en CO2-uitstoot zal zijn. In de loop 2024 zal de riviercruisesteiger operationeel zijn. Daarnaast wordt er werk gemaakt om walstroom voor zeeschepen te voorzien.

North Sea Port voorziet een maritieme Green Corridor met Göteborg en de rederij DFDS in Gent. Duurzame schepen zullen in de toekomst over het hele reistraject voor minder uitstoot zorgen waardoor ze minder havengelden moeten betalen.

Op de Axelse Vlakte in Terneuzen werd er bij een nieuwe wegontsluiting een Zeeuws Haag aangeplant. Eerder waren er bij de ruimtelijke ontwikkelingen ecologische verbindingen tussen ‘oude’ en nieuwe’ natuur verloren gegaan. Om het natuurgebied Groene Knoop opnieuw met het Zijkanaal C te verbinden werden er bomen en struikgewas gepland. Zo werden de ecologische functies hersteld.

Netwerk van Europese havens

PERS staat voor ‘Port Environmental Review System’. Het gaat om een systeem voor milieubeheer dat op maat van Europese havens is uitgewerkt voor hun duurzame ontwikkeling. Het maakt het mogelijk de milieuprestaties van havens te meten en waar nodig bij te sturen. De certificering gebeurt door een onafhankelijke organisatie. Een haven krijgt het label ook niet voor eeuwig en altijd: om de twee jaar volgt een evaluatie. PERS-gecertificeerde havens moeten acties ondernemen om het op milieuvlak beter te doen en hun uitstoot terug te schroeven.

Het certificaat zit onder de vleugels van de ‘European Sea Ports Organisation’ (ESPO). Onder de noemer ‘EcoPorts’ delen 103 leden hun kennis en ervaring over milieubeheer. Intussen behaalden een 30-tal daarvan reeds het PERS-kwaliteitslabel voor hun milieubeheer. North Sea Port is opnieuw lid van deze selecte club.

Over ESPO
De European Sea Ports Organisation (ESPO) is de spreekbuis van zeehavens binnen de Europese Unie. Zij vertegenwoordigt havens en havenverenigingen uit 22 lidstaten én Noorwegen en waakt erover dat bij het uitstippelen van het Europees beleid het belang van zeehavens niet uit het oog verloren wordt. ESPO zorgt er voor dat havens alle relevante informatie over dat beleid krijgen. Daan Schalck, CEO van North Sea Port, is momenteel vicevoorzitter van ESPO.