Nieuws

Fietsnetwerk in Gentse deel van North Sea Port breidt met ruim 3 kilometer verder uit

Gepubliceerd op do 31 aug 2023
In het Vlaamse deel van North Sea Port komen op vier locaties nieuwe en verbeterde fietspaden bij. Met 3,25 kilometer meer fietspaden en een 700 meter lang verbeterd fietspad wordt er verder geïnvesteerd in vlot en veilig woon-werkverkeer.

North Sea Port blijft in het Gentse deel, samen met de Vlaamse overheid en de Provincie Oost-Vlaanderen, verder werken aan een veilig, vlot en comfortabel fietsnetwerk. Recent kwamen er onder impuls van de Vlaamse overheid bijvoorbeeld nog nieuwe fietsersbruggen over de havenringweg R4-West bij. Het fietspadennetwerk is intussen al bijna 150 kilometer lang en wordt steeds verder uitgebreid. In de komende weken gebeurt dat op vier verschillende plaatsen. Het betreft enerzijds de verbetering van een bestaand fietspad en anderzijds de aanleg van drie nieuwe fietspaden. De werken kunnen plaatselijk hinder veroorzaken voor het wegverkeer.

Vliegtuiglaan en Kennedylaan

Aan de Vliegtuiglaan, aan het zuidelijkste punt van het havengebied en op de grens met het centrum van Gent, pakt de Vlaamse overheid de bestaande fiets- en voetpaden aan. Ze worden omgevormd tot bredere en betere fietspaden. Hierbij verdwijnen immers de oude klinkers en betondallen. Het wegdek wordt in asfalt uitgevoerd wat heel wat vlotter rijdt. Het betreft het deel van aan het kruispunt met de Afrikalaan tot aan de Zuiddokweg, over een afstand van 700 meter.

Iets verderop, langs de Kennedylaan, komt een 450 meter lang nieuw, vrijliggend dubbelrichtingsfietspad. Dit drie meter brede pad leidt naar de fietsbrug over de R4.

De werken aan de Vliegtuiglaan en de Kennedylaan duren tot eind september. In die periode zullen fietsers en andere weggebruikers op een aantal plaatsen een omleiding moeten volgen.

Meer informatie over deze wegomleggingen en verkeershinder vind je op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer. 

Veer Terdonk - Moervaartkaai

Meer noordwaarts legt het havenbedrijf North Sea Port een afgescheiden tweerichtingsfietspad aan dat van het veerpont van Terdonk loopt tot onder de brug van de R4-Oost/Kennedylaan over de Moervaart. Daar sluit het aan op het fietspad aan het kruispunt met de R4 en op het jaagpad richting Wachtebeke.

Dit nieuwe fietspad langs de Moervaartkaai, Moervaartstraat en Oude Tragel wordt 1,7 kilometer lang. Het komt op de as te liggen tussen fietsknooppunt 4 in Doornzele, op de linkeroever van het kanaal, en fietsknooppunt 97 in Mendonk op de rechteroever. De werkzaamheden zijn klaar in het begin van 2024.

Scheepszatestraat

De vierde fietswerf is in het tweede deel van de Scheepzatestraat te vinden, in de zone tussen het Grootdok, het Sifferdok en het zeekanaal. De heraanleg van die straat gaat gepaard met de aanleg van een nieuw 1,1 kilometer lang fietspad. Eind oktober zijn de werkzaamheden daar klaar.

Het wegverkeer zal dan over een deel van het traject slechts over één rijvak beschikken.

Bijna 150 km fietspaden

Als deze werken zijn afgerond ligt er in het hele havengebied 147,25 kilometer fietspaden. In het Vlaamse deel is dat 94,25 kilometer, in het Nederlandse deel 53 kilometer.

Met deze nieuwe fietspaden krijgt het woon-werkverkeer per fiets een nieuwe duw in de rug. De fiets wordt zo voor een steeds grotere groep een aantrekkelijk alternatief voor de wagen. Ook wie de haven met de fiets wil verkennen, kan dat dan in veiligere omstandigheden.

Beeld simulatie Moervaartkaai: Projectbureau Gentse kanaalzone