Nieuws

Tarieven en algemene voorwaarden scheepvaart 2023

Gepubliceerd op di 20 dec 2022
Voor het gebruik van de haveninfrastructuur zijn er bij North Sea Port algemene voorwaarden en tarieven van toepassing. Om klanten een optimale service te bieden, worden dezelfde tarieven voor het hele grensoverschrijdende havengebied van North Sea Port (Vlissingen, Terneuzen en Gent) gehanteerd.

Voor de tarieven in 2023 geldt het volgende. 

  • Voor de zeevaart wordt er (voor het hele havengebied) een inflatiecorrectie toegepast van +9%, op basis van het Europese gemiddelde. In 2021 en 2022 vond er geen indexatie plaats, dit naar aanleiding van de uniformering van de tarieven dat toen werd voorbereid. Nieuw: Green Corridor Korting voor schepen die in een vaste dienstregeling varen en gebruik maken van emissievrije brandstoffen. Deze korting bedraagt 10% op de havengelden en geldt voor een periode van 5 jaar. Deze korting is cumulatief met de ESI korting. 
  • Voor de binnenvaart wordt er eveneens een indexatie van +9% toegepast, op basis van de gemiddelde Europese inflatie. Tevens werd de laatste stap gezet in de volledige harmonisatie van de tarieven in Vlissingen, Terneuzen en Gent. De tarieven zijn vanaf 2023 volledig gelijk in het hele havengebied.

De volledige tarievenboekjes en algemene voorwaarden zijn te vinden op onze website.

Surf naar de webpagina Tarieven en Voorwaarden

Eén grensoverschrijdend havengebied 

Na de fusie van het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports op 1 januari 2018 zijn diverse projecten gestart om ervoor te zorgen dat de klanten in één grensoverschrijdend havengebied hun activiteiten kunnen uitoefenen. De harmonisatie van de tariefstelsels voor de scheepvaart is hierbij cruciaal. 

Zo werd in 2019 gestart met het harmoniseren van de havengeldtarieven voor de binnenvaart. Deze zijn op 1 januari 2020 in werking getreden. In datzelfde jaar werd de harmonisatie van de tarieven voor zeevaart voorbereid, die sinds 1 januari 2021 van kracht zijn. 

Voor de binnenvaart is in 2022 de laatste stap gezet in de uniformering tussen het Nederlandse en het Vlaamse deel van het havengebied, waardoor alle tarieven vanaf 2023 voor (Vlissingen, Terneuzen en Gent) gelijk zijn.