Nieuws

Algemene Bekendmaking Local Port Service Vlissingen/Borsele

Gepubliceerd op ma 1 aug 2022
De Havenmeester van North Sea Port maakt bekend dat per ingang van 8 augustus 2022 de dienstverlening in de havens van Vlissingen en Borsele zal wijzigen. Vanaf dat moment wordt er informatie verstrekt zoals in hieronder beschreven, gebaseerd op IALA Guideline G1142, Local Port Services.

Er is vanaf 8 augustus 2022 geen VTS-verkeersbegeleiding.

Vlissingen/Borsele

De aanpassing van de dienstverlening geldt voor onbepaalde tijd en is van toepassing in de havens die aangeduid zijn op onderstaande kaart, te weten: Bijleveldhaven, Buitenhaven, Van Cittershaven, Kaloothaven, Kraaijerthaven, Quarleshaven, Scaldiahaven, Sloehaven, Westhofhaven.

Aanleiding

North Sea Port past haar dienstverlening in de havens van Vlissingen en Borsele aan. In de afgelopen periode is de dienstverlening door omstandigheden sterk uiteen gelopen. Omdat North Sea Port verwacht dat de omstandigheden voorlopig niet wijzigen, is gekozen voor het toepassen van een andere werkwijze.

Formele basis

De Scheepvaartverkeerswet en het BPR zijn van toepassing in de betreffende havens. Daarnaast geldt de Havenverordening North Sea Port Netherlands, vastgesteld door de gemeenteraden van Vlissingen en Borsele. Port Operations draagt zorg voor de orde en veiligheid in het betreffende gebied. Voor de uitvoering van diverse regelgeving is de Havenmeester aangewezen. 

Op grond van de Havenverordening artikel 3.2 dient ieder schip zich door middel van een oproep via VHF09 (Vlissingen en Borsele) te melden voor aanvang van een reis/beweging/activiteit, bij het binnenvaren van het havengebied en bij aankomst bij de ligplaats. Deze operationele melding wordt voorafgegaan door elektronische registratie (binnenvaart) en het melden van reisgegevens via Enigma+ (zeevaart).

Tijdens de vaart in of door de havens maken schepen onderling verkeersafspraken via VHF09. Tijdens de vaart en het verblijf in de havens dient VHF09 permanent uitgeluisterd te worden.

De operationele aanwijzingen die door de havencoördinator namens de havenmeester worden gegeven, dienen te worden opgevolgd.

Local Port Services Vlissingen en Borsele

North Sea Port biedt alle schepen informatie aan over:

 • de bestemming en ligplaats inclusief boldernummers;
 • ligplaats vrij bij aankomst of tijdstip waarop ligplaats vrij is (uitsluitend voor zeevaart);
 • Bijzonderheden/ activiteiten op de vaarweg/ in de haven die aangepast vaargedrag vereisen.

Voorbeelden voor alle scheepvaart: duik-, infrastructuurwerkzaamheden, incidenten, calamiteiten, oefeningen.

Voorbeelden specifiek voor zeevaart: bunkeractiviteiten, directe overslag, double banking.

Daarnaast biedt North Sea Port informatie over de verkeerssituatie mits de kapitein of schipper daarom vraagt. Op dat moment mag u de volgende informatie verwachten:

 • Scheepvaart (zeevaart + binnenvaart)/speciale transporten (sleep, baggermolens, etc.) die reeds in beweging zijn in de haven
  • Naam schip
  • Locatie in de haven
  • Bestemming
  • Afmetingen (bovenmaats, coaster, … ) (uitsluitend indien het een zeevaartschip betreft)
  • Zwaai manoeuvres die uitgevoerd worden (uitsluitend indien het een zeevaartschip betreft)
 • Scheepvaart/speciale transporten die op vertrek staan en indien van toepassing
  • Naam schip
  • Locatie van afvaart/verhaling
  • Voorziene tijdstip van vertrek

North Sea Port verstrekt geen verkeersbeeld voor een komende periode. Ook verstrekt North Sea Port geen navigatie-aanwijzingen, of (nautisch) advies. De verkeersinformatie betreft uitsluitend de situatie van dat moment. Verkeersafspraken tussen schepen worden niet door North Sea Port gemonitord. U bevindt zich in een gebied zonder actieve verkeersbegeleiding.

Ten tijde van incident- en calamiteitenafhandeling geeft de havenmeester of de havencoördinator aanwijzingen aan schepen, passend bij het beheersen van de situatie.

Indien schepen van hun planning afwijken, kan de havencoördinator deze schepen de toegang tot de haven ontzeggen en aanzeggen om binnen een bepaalde tijd te vertrekken.

Terneuzen, 27-07-2022

J. Hollander
Havenmeester